प्रमुख समाचार

मानवसहितको रुसी अन्तरीक्षयान अन्तरीक्षकेन्द्रमा

रूसको क्यारियर रकेटको साथ सोयुज एमएस१५ अन्तरीक्षयान अन्तरीक्षकेन्द्रमा पुगेको छ । मानवसहितको यान अन्तरीक्षकेन्द्रमा पुगेको हो । बाईकनर स्पेसपोर्टमा स्थापित भएको यानमा तीनजना अन्तरीक्षयात्री हुनेछन् । सेप्टेम्बर २५मा सोयुजएफजी वाहक रकेट मानवयुक्त सोयुज एमएस१५ संग अन्तरिक्ष यान कक्षमा प्रक्षेपण गर्नेछ । काजाकिस्तानमा बाइकनूर अन्तरिक्ष केन्द्रमा तीन चालक दलका सदस्यहरू जहाजमा सुरुवाती प्याडमा हुने छन् । सोयुज एफ जी क्यारियर रकेटको साथ् मानब युक्त सोयुज एम एस १५ एकसाथ ढुवानी र परिक्षण गरेर लन्च प्याडमा स्थापना गरिएको छ ।

बाइकनूरको प्रख्यात प्रक्षेपण साइट १ बाट मानब युक्त सोयुज एम एस १५ सोयुजएफजी वाहक रकेटको साथ् सेप्टेम्बर २५ मा अन्तरिक्ष तर्फ उडान भर्ने बताइएको छ । यो सोयुज एम एस को ७० औ उडान हुने छ । सोयुजएफजी रकेट को यो अन्तिम उडान हुने पनि र भबिष्य को मानव युक्त सोयुज एम एसको उडानहरु सोयुज २ .१ ए वाहक रोकेट द्वारा हुनेछ । यसमा तीन देशका चालकदलहरु जाने बताइएको छ । करिब १८७ दिनको यात्रा पछि अक्टोबर ३ मा पुनः यो पृथ्वीमा आउने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *