मनोरंजन

आखिर किन गर्दैछिन पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी पतिसँग स म्बन्ध वि च्छेद

काठमान्डौ , पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र जिपी तिमल्सिनाको वैवाहिक स म्बन्ध सं कटमा परेको छ। एक समय अ न्तर्जातिय विवाह गर्ने रो ल मोडल बनेका यी दुबैको घर झ गडा ब ढ्दै जाँदा आ आफ्नो बाटो ला ग्ने त यारीमा लागेको खबर आजको शुक्रबारले छापेको छ।

दुई सन्तानका अ भिभावक रहेका उनीहरुबीच स हमति गराउने अ न्तिम प्र यास भइरहे पनि स म्भावना भने कम रहेको स्रो तको दा बी छ। अहिले उनीहरुबीच स म्पत्ति बाँ डफाँडबारे ज लफल भइरहेको छ। यो जोडी टेलिभिजन का र्यक्रमले जु राएको थियो।

स म्पत्ति दुई भाग लगाउने कि चार भन्ने वि षयमा स हमति भए ल गत्तै दुबै अ लग हुने त यारीमा छन्। उषा मिस नेपाल बन्नुअघि नै दुबैजना प्रे ममा थिए। सन् २००० को मिस नेपाल विजेता उषा र जिवीले ०५९ मा विवाह गरेका हुन्। जिपीले डि भोर्सको विषय ह ल्ला मात्रै भएको बताए। घर झ गडा भएको भने स्वी कारे।

उषा भने प्रा रम्भमा डि भोर्सबारे बो ल्न चाहिनन्। डि भोर्सबारे सोध्दा झ र्किंदै भनिन्, ‘यो त एकदमै ठू लो कुरा हो, कति त नाव हुन्छ। तपाईंले यसरी नर्म ल त रिकाले प्रश्न गर्न मिल्छ? दुबैका नि कट स्रोतको दा वी अनुसार उनीहरु छु ट्टिले नि ष्कर्षमा पु गिसेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *