रोचक

आफ्नो लक्की नम्बर कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ जन्म मिति अनुसार लक्की नम्बर थाहा पाउने तरिका

आफ्नो लक्की नम्बर कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ जन्म मिति अनुसार लक्की नम्बर थाहा पाउने तरिका
संसारका हरेक व्यक्तिहरुले कुनै अंकलाई आफ्नो लक्की नम्बर मान्ने गर्छन। १ देखी ९ सम्मका कुनै पनि अंक मध्य एउटा आफ्नो लक्की नम्बरको रुपमा मान्ने गरिन्छ। यसरी आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्दा हरेक व्यक्तिहरुले छुट्टै तरिका वा विचार लगाउने गर्छन। मान्छेहरुले लक्की नम्बर छनोट गर्दा आफ्नो जन्म गते ,जागिर सुरुवात गरेको दिन वा अन्य थप्रै शुभ दिनहरुको तारिक वा गते बाट आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्ने केही तरिकाहरु बताउन जाँदै छौँ।

लक्की नम्बर छान्ने क्रममा तपाईले आफ्नो जन्म मिति जोड्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईको जन्म २५ गते छ भने २+५ = ७ गर्नुहोस। यसरी आफ्नो जन्ममिति बाट छनोट गरिएको अंकधेरै शुभ मान्ने गरिन्छ।

यदि तपाईको जन्मगते एकमात्र अंकको जस्तै १,९,५ मात्र छ भने त्यसलाईनै आफ्नो लक्की नम्बर मान्न सकिन्छ। यस बाहेक आफ्नो जन्म तारिकबाट समेत आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्न सकिन्छ।

संसारका हरेक व्यक्तिहरुले कुनै अंकलाई आफ्नो लक्की नम्बर मान्ने गर्छन। १ देखी ९ सम्मका कुनै पनि अंक मध्य एउटा आफ्नो लक्की नम्बरको रुपमा मान्ने गरिन्छ। यसरी आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्दा हरेक व्यक्तिहरुले छुट्टै तरिका वा विचार लगाउने गर्छन। मान्छेहरुले लक्की नम्बर छनोट गर्दा आफ्नो जन्म गते ,जागिर सुरुवात गरेको दिन वा अन्य थप्रै शुभ दिनहरुको तारिक वा गते बाट आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्ने केही तरिकाहरु बताउन जाँदै छौँ।

लक्की नम्बर छान्ने क्रममा तपाईले आफ्नो जन्म मिति जोड्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईको जन्म २५ गते छ भने २+५ = ७ गर्नुहोस। यसरी आफ्नो जन्ममिति बाट छनोट गरिएको अंकधेरै शुभ मान्ने गरिन्छ।

यदि तपाईको जन्मगते एकमात्र अंकको जस्तै १,९,५ मात्र छ भने त्यसलाईनै आफ्नो लक्की नम्बर मान्न सकिन्छ। यस बाहेक आफ्नो जन्म तारिकबाट समेत आफ्नो लक्की नम्बर छनोट गर्न सकिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *